Vorm vir Kerklike Statistiek

Goudini

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 274
Belydende lidmate: 854
Aantal gedoop: 18
Aantal belydenis afgelê: 17

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 60
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 50

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 372
Tweede Sondag van Februarie 199
Derde Sondag van Februarie 337
Vierde Sondag van Februarie 284
Gemiddelde bywoning 26.42

Website: https://ngkgoudini.wixsite/webtuiste
Sosiale Media:

Facebook – NGK Goudini
Instagram- ngkerkgoudini
YouTube – NG Goudini Rawsonville

Terug na lys van gemeentes.