Vorm vir Kerklike Statistiek

Gordonsbaai

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 432
Belydende lidmate: 1292
Aantal gedoop: 8
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Kerkdienste gesluit weens Covid

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 20
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 180
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 40

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 140
Gemiddelde bywoning 2.03

Website: http://www.ngkerkgordonsbaai.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Gordonsbaai

Notas of Kommentaar

Die bywoning vir die eerste 3 Sondae van Februarie is 0 aangesien kerkdienste nie toegelaat is tydens vlak 4 van inperkings nie.

Terug na lys van gemeentes.