Vorm vir Kerklike Statistiek

Goodwoodpark

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 191
Belydende lidmate: 812
Aantal gedoop: 12
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 138
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 70

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 45
Vierde Sondag van Februarie 38
Gemiddelde bywoning 3.32

Website: http://www.ngkerkgoodwoodpark.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/NGKerkGoodwoodpark

Notas of Kommentaar

Lockdowm periode was vanaf 25/12/2020 tot 07/02/2021

Terug na lys van gemeentes.