Vorm vir Kerklike Statistiek

George-Tuinedal

Ring: George

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 144
Belydende lidmate: 556
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Nuwe mense wat ingetrek het in Tuinedal!

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 68
Tweede Sondag van Februarie 23
Derde Sondag van Februarie 35
Vierde Sondag van Februarie 42
Gemiddelde bywoning 6.00

Website: http://www.tuinedal.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/Tuinedal-NG-Gemeente

Notas of Kommentaar

Getalle vir bywoning was abnormaal laag, a.g.v. Covid. Ons het ook nie eredienste gehad die eerste 2 Sondae van Februarie nie en het dus die laaste 2 en eerste 2 van Maart gebruik vir getalle hier.

Terug na lys van gemeentes.