Vorm vir Kerklike Statistiek

George-Denneoord

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 161
Belydende lidmate: 803
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 12
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 60

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.ngdenneoord.co.za
Sosiale Media:

fb: George-Denneoord Gemeente

Notas of Kommentaar

Erediensbywoning gedurende Februarie 2021 was 0, aangesien ons vanweë COVID-maatreëls geen eredienste in die kerk gehou het nie. Kort oordenkings is wel elke Sondag via whatsapp versprei na geskatte 200+ mense.

Terug na lys van gemeentes.