Vorm vir Kerklike Statistiek

George-Bergsig

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 324
Belydende lidmate: 1654
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 11

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 235

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie 100
Derde Sondag van Februarie 96
Vierde Sondag van Februarie 89
Gemiddelde bywoning 3.60

Website: http://www.george-bergsig.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG George-Bergsig

YouTube: www.george-bergsig.co.za

Terug na lys van gemeentes.