Vorm vir Kerklike Statistiek

Gansbaai

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 129
Belydende lidmate: 1934
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 57
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 60
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 56
Aantal vrywilligers: 71

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 191
Tweede Sondag van Februarie 257
Derde Sondag van Februarie 112
Vierde Sondag van Februarie 82
Gemiddelde bywoning 7.78

Website: http://Gansbaai.com/ng-church
Sosiale Media:

NG Kerk Gansbaai

Terug na lys van gemeentes.