Vorm vir Kerklike Statistiek

Gamkavallei

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 62
Belydende lidmate: 191
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid-19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 7
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 43
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 101
Tweede Sondag van Februarie 73
Derde Sondag van Februarie 87
Vierde Sondag van Februarie 81
Gemiddelde bywoning 33.79

Terug na lys van gemeentes.