Vorm vir Kerklike Statistiek

Fraserburg

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 48
Belydende lidmate: 210
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 51
Tweede Sondag van Februarie 90
Derde Sondag van Februarie 91
Vierde Sondag van Februarie 77
Gemiddelde bywoning 29.94


Sosiale Media:

NG Kerk Fraserburg

Terug na lys van gemeentes.