Vorm vir Kerklike Statistiek

Franschhoek

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 44
Belydende lidmate: 331
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 45
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 46
Tweede Sondag van Februarie 33
Derde Sondag van Februarie 36
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 11.00

Website: https://www.ngkfranschhoek.com/
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkfranschhoek/

Notas of Kommentaar

Bywoning in Februarie net 50 lidmate op Sondag a.g.v Covid regulasies

Terug na lys van gemeentes.