Vorm vir Kerklike Statistiek

Drieankerbaai

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 104
Belydende lidmate: 331
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 7

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 41
Tweede Sondag van Februarie 38
Derde Sondag van Februarie 45
Vierde Sondag van Februarie 51
Gemiddelde bywoning 10.06


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ekliefmykerk

Terug na lys van gemeentes.