Vorm vir Kerklike Statistiek

Drakenstein

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 47
Belydende lidmate: 268
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 32
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 87
Tweede Sondag van Februarie 87
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 79
Gemiddelde bywoning 24.05

Website: http://Drakensteingemeente.co.za
Sosiale Media:

Drakenstein Gemeente

Terug na lys van gemeentes.