Vorm vir Kerklike Statistiek

Die Strand

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 63
Belydende lidmate: 792
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 110
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 50

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 145
Tweede Sondag van Februarie 147
Derde Sondag van Februarie 141
Vierde Sondag van Februarie 139
Gemiddelde bywoning 16.73


Sosiale Media:

NG KERK Die Strand (Facebook)

Terug na lys van gemeentes.