Vorm vir Kerklike Statistiek

Die Gemeenskapskerk

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 38
Belydende lidmate: 123
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Verhuising en die pandemie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 30
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 28
Tweede Sondag van Februarie 35
Derde Sondag van Februarie 42
Vierde Sondag van Februarie 39
Gemiddelde bywoning 22.36

Website: http://www.communitychurch.com
Sosiale Media:

www.facebook.com/DGK.TCC

Terug na lys van gemeentes.