Vorm vir Kerklike Statistiek

De Tyger

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 80
Belydende lidmate: 450
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ouderdom – verhuis na aftree-oorde

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 30

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 36
Tweede Sondag van Februarie 33
Derde Sondag van Februarie 28
Vierde Sondag van Februarie 28
Gemiddelde bywoning 5.90


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.