Vorm vir Kerklike Statistiek

De Rust

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 54
Belydende lidmate: 169
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

as gevolg van Covid kon daar nie belydenis afgelê word nie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 36

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 53
Tweede Sondag van Februarie 55
Derde Sondag van Februarie 65
Vierde Sondag van Februarie 29
Gemiddelde bywoning 22.65

Website: http://www.ngderust.co.za
Sosiale Media:

NG KERK DE RUST

Terug na lys van gemeentes.