Vorm vir Kerklike Statistiek

De La Bat

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 17
Belydende lidmate: 133
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 46
Derde Sondag van Februarie 48
Vierde Sondag van Februarie 44
Gemiddelde bywoning 23.00

Website: http://www.ngkerkdelabat.co.za
Sosiale Media:

NG Kerk De La Bat Bellville

Terug na lys van gemeentes.