Vorm vir Kerklike Statistiek

Danabaai

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 46
Belydende lidmate: 701
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar was 15 afsterwes gedurende die jaar.
Covid – 19 het groot rol gespeel.
Geen kerk of Sondagskool bywoning gehad nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 125
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 27

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.ngkerkdanabaai.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Ng Kerk danabaai
Jeug: danabaaijeug
Web: http://www.ngkerkdanabaai,co,za

Notas of Kommentaar

Ons eerste Erediens vind plaas op 7 Maart 2021.
Kerkraadbesluit was geneem dat gemeente se ouderdomsgetalle die meeste bo 60 is en dat die risiko te hoog was a.g.v. Covid-19. Daar was baie lidmate wat siek / gesterf het. Baie lidmate het ook hul kinders verloor gedurende hierdie tydperk.

Terug na lys van gemeentes.