Vorm vir Kerklike Statistiek

Ceresvallei

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 179
Belydende lidmate: 582
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 14

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 145
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 123

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 91
Tweede Sondag van Februarie 67
Derde Sondag van Februarie 125
Vierde Sondag van Februarie 99
Gemiddelde bywoning 12.55

Website: http://www.ngkceresvallei.co.za
Sosiale Media:

ngk ceresvallei – facebook

Terug na lys van gemeentes.