Vorm vir Kerklike Statistiek

Cape Peninsula Reformed Church

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 1
Belydende lidmate: 63
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Geen spesifieke rede. Gemeente bestaan uit hoofsaakllik ouer lidmate.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 65
Tweede Sondag van Februarie 65
Derde Sondag van Februarie 65
Vierde Sondag van Februarie 65
Gemiddelde bywoning 101.56

Website: http://www.cprchurch.co.za
Sosiale Media:

Facebook: CPR Church

Notas of Kommentaar

Weens grendeltyd het die gemeente nie tydens Februarie byeengekom nie. Ds Arion Naidoo het preke op WhatsApp opgeneem en aan 65 persone uitgestuur.

Terug na lys van gemeentes.