Vorm vir Kerklike Statistiek

Calvinia

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 116
Belydende lidmate: 629
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 31
Tweede Sondag van Februarie 54
Derde Sondag van Februarie 55
Vierde Sondag van Februarie 46
Gemiddelde bywoning 6.24

Website: http://www.onskerk.co.za/ngcalvinia/

Terug na lys van gemeentes.