Vorm vir Kerklike Statistiek

Caledon-Wes

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 108
Belydende lidmate: 497
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 180
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 25
Tweede Sondag van Februarie 35
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 34
Gemiddelde bywoning 5.95

Website: https://calwes.weebly.com/
Sosiale Media:

http://www.facebook.com/pages/Caledon-Wes-Gemeente/

Terug na lys van gemeentes.