Vorm vir Kerklike Statistiek

Buffeljagsrivier

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 124
Belydende lidmate: 323
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Geen spesifieke rede. Lidmate bly redelik konstant.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 70
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 20

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 80
Tweede Sondag van Februarie 47
Derde Sondag van Februarie 30
Vierde Sondag van Februarie 32
Gemiddelde bywoning 10.57

Website: http://www.ngbuffeljagsrivier.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/NG Kerk Buffeljagsrivier

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.