Vorm vir Kerklike Statistiek

Bredasdorp

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 389
Belydende lidmate: 1535
Aantal gedoop: 12
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Weens eredienste wat nie kon plaasvind is babas nie gedoop.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 41
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 34

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 80
Derde Sondag van Februarie 100
Vierde Sondag van Februarie 100
Gemiddelde bywoning 4.29

Website: http://www.bredasdorpgemeente.org
Sosiale Media:

N G Gemeente Bredasdorp facebook

Notas of Kommentaar

Die Covid 19 inperking het getalle drasties beïnvloed. Maar deur nood aan te spreek het ons die afgelope jaar vir ongeveer 548 persone gehelp met kos pakkies. Vir 4 maande is daagliks 3000 koppies sop uitgedeel. By hierdie projekte was baie lidmate betrokke teveel om op te noem.
Daarom is 2020 se statistiek nie baie realisties nie teenoor ander jare.

Terug na lys van gemeentes.