Vorm vir Kerklike Statistiek

Brackenfell-Wes

Ring: Brackenfell

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 144
Belydende lidmate: 676
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Suiwering van databasis
Demografiese verskuiwings

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 80

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 217
Tweede Sondag van Februarie 240
Derde Sondag van Februarie 176
Vierde Sondag van Februarie 237
Gemiddelde bywoning 26.52


Sosiale Media:

facebook.com/brackenfell-wes

Terug na lys van gemeentes.