Vorm vir Kerklike Statistiek

Brackenfell-Proteahoogte

Ring: Brackenfell

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 769
Belydende lidmate: 1876
Aantal gedoop: 12
Aantal belydenis afgelê: 15

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 80
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 115

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 17
Tweede Sondag van Februarie 25
Derde Sondag van Februarie 141
Vierde Sondag van Februarie 18
Gemiddelde bywoning 1.90

Website: http://www.proteahoogte.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/proteahoogte

proteahoogte en proteajeug

Terug na lys van gemeentes.