Vorm vir Kerklike Statistiek

Bothasig

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 208
Belydende lidmate: 996
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Kerk vir grootste gedeelte van 2020 gesluit weens Covid 19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 60
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 18

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 4.15

Website: http://www.ngkbothasig.co.za
Sosiale Media:

FB: Liefde in Aksie

Terug na lys van gemeentes.