Vorm vir Kerklike Statistiek

Bloubergstrand

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 933
Belydende lidmate: 2132
Aantal gedoop: 15
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 173
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 255

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 167
Vierde Sondag van Februarie 142
Gemiddelde bywoning 2.52

Website: http://www.ngkbloubergstrand.co.za/
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkblouberg/

Terug na lys van gemeentes.