Vorm vir Kerklike Statistiek

Blanco

Ring: George

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 432
Belydende lidmate: 1092
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 17

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate trek. Lidmate verskuif na ander Gemeentes / Kerke.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede:
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 313
Tweede Sondag van Februarie 456
Derde Sondag van Februarie 385
Vierde Sondag van Februarie 339
Gemiddelde bywoning 24.49

Website: http://www.blancogemeente.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/blancogemeentegeorge

Notas of Kommentaar

By LIDMAAT BESTROKKENHEID is die statistieke met die Covid 19 onseker om bepaal te word

Terug na lys van gemeentes.