Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Wes

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 104
Belydende lidmate: 428
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 184
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 22
Aantal vrywilligers: 75

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 296
Tweede Sondag van Februarie 145
Derde Sondag van Februarie 158
Vierde Sondag van Februarie 150
Gemiddelde bywoning 35.20

Website: http://www.bellvillewes.ng.org.za
Sosiale Media:

Facebook – NG Gemeente Bellville-Wes

Terug na lys van gemeentes.