Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Vallei

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 116
Belydende lidmate: 430
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 15

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0.00

Notas of Kommentaar

Vanwee Covid was daar geen eredienste gedurende Februarie in die kerkgebou nie

Terug na lys van gemeentes.