Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Riebeeck

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 58
Belydende lidmate: 598
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Sterftes en verhuis.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 75
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 30
Aantal vrywilligers: 22

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 450
Tweede Sondag van Februarie 450
Derde Sondag van Februarie 450
Vierde Sondag van Februarie 450
Gemiddelde bywoning 68.60


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Februarie bywoning is berekende waardes gebaseer op TV uitsendings na Chrismar Villas en aanlyn boodskappe via YouTube.

Terug na lys van gemeentes.