Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Noord

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 11
Belydende lidmate: 223
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 33
Tweede Sondag van Februarie 30
Derde Sondag van Februarie 46
Vierde Sondag van Februarie 34
Gemiddelde bywoning 15.28

Website: http://www.ngkerkbellvillenoord.co.za
Sosiale Media:

NVT

Notas of Kommentaar

Covid het ons gemeente hard getref en die lidmaatbywoning het drasties verminder. Daar is ook nie meer enige groepe nie, want die meerderheid van ons gemeentelede is bejaarde persone.

Terug na lys van gemeentes.