Vorm vir Kerklike Statistiek

Beaufort-Wes

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 58
Belydende lidmate: 353
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Mense verlaat dorp, oorlede, jongmense gaan leer en kom nie terug.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 18
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 38
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 171
Tweede Sondag van Februarie 183
Derde Sondag van Februarie 161
Vierde Sondag van Februarie 90
Gemiddelde bywoning 36.80


Sosiale Media:

NGK Beaufort-Wes Moedergemeente

Terug na lys van gemeentes.