Vorm vir Kerklike Statistiek

Aurora

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 42
Belydende lidmate: 175
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie 56
Derde Sondag van Februarie 52
Vierde Sondag van Februarie 67
Gemiddelde bywoning 20.16


Sosiale Media:

facebook geopen maar nog nie aktief in gebruik nie

Terug na lys van gemeentes.