Vorm vir Kerklike Statistiek

Ashton

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 173
Belydende lidmate: 456
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 19
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 21
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 204
Tweede Sondag van Februarie 182
Derde Sondag van Februarie 164
Vierde Sondag van Februarie 122
Gemiddelde bywoning 26.71

Terug na lys van gemeentes.