Vorm vir Kerklike Statistiek

Alexanderbaai

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 9
Belydende lidmate: 54
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 39
Tweede Sondag van Februarie 26
Derde Sondag van Februarie 35
Vierde Sondag van Februarie 37
Gemiddelde bywoning 54.37

Terug na lys van gemeentes.