Vorm vir Kerklike Statistiek

Agter-Paarl

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 348
Belydende lidmate: 834
Aantal gedoop: 26
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Agv COVID19 kon ons nie belydenisaflegging doen nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 75
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 264
Tweede Sondag van Februarie 324
Derde Sondag van Februarie 242
Vierde Sondag van Februarie 306
Gemiddelde bywoning 24.03


Sosiale Media:

Agter-Paarl Geloofsgemeenskap

Notas of Kommentaar

Die syfers vir Februarie se bywoning is geskat. Daar was geen erediens in kerkgebou. Wel reisgesprek per Youtube uitgestuur.

Terug na lys van gemeentes.