Vorm vir Kerklike Statistiek

Ysterplaat-Suid

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate:
Belydende lidmate:
Aantal gedoop:
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede:
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/YsterplaatSuid/

Terug na lys van gemeentes.