Vorm vir Kerklike Statistiek

Vredendal

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 316
Belydende lidmate: 1391
Aantal gedoop: 16
Aantal belydenis afgelê: 26

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 28
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 507
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 90

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 572
Tweede Sondag van Februarie 602
Derde Sondag van Februarie 208
Vierde Sondag van Februarie 173
Gemiddelde bywoning 22.80

Terug na lys van gemeentes.