Vorm vir Kerklike Statistiek

Villiersdorp

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 218
Belydende lidmate: 743
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 255
Tweede Sondag van Februarie 312
Derde Sondag van Februarie 241
Vierde Sondag van Februarie 174
Gemiddelde bywoning 25.55


Sosiale Media:

NG Kerk Villiersdorp – Facebook

D6 Communicator

Terug na lys van gemeentes.