Vorm vir Kerklike Statistiek

Tulbagh

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 143
Belydende lidmate: 501
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 44
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 154
Tweede Sondag van Februarie 138
Derde Sondag van Februarie 109
Vierde Sondag van Februarie 112
Gemiddelde bywoning 19.91

Website: http://www.ngkerktulbagh.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Tulbagh

Terug na lys van gemeentes.