Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenbosch-Wes

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 156
Belydende lidmate: 523
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Nuwe lidmate ingetrek asook lidmate verhuis na ander gemeente.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1.6
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 124
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 72

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 218
Tweede Sondag van Februarie 220
Derde Sondag van Februarie 227
Vierde Sondag van Februarie 216
Gemiddelde bywoning 32.44

Website: http://www.stellenboschwes.co.za
Sosiale Media:

NG Kerk Stellenbosch-Wes
@stellenboschwes

Terug na lys van gemeentes.