Vorm vir Kerklike Statistiek

Simonstad

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 57
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 5
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 14
Tweede Sondag van Februarie 19
Derde Sondag van Februarie 9
Vierde Sondag van Februarie 26
Gemiddelde bywoning 26.56


Sosiale Media:

Facebook : N G Gemeente Simonstad
WhatsApp NG SImonstad

Terug na lys van gemeentes.