Vorm vir Kerklike Statistiek

Port Nolloth

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 15
Belydende lidmate: 116
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 36
Tweede Sondag van Februarie 31
Derde Sondag van Februarie 31
Vierde Sondag van Februarie 36
Gemiddelde bywoning 25.57


Sosiale Media:

Facebook: ng kerk Port Nolloth

Terug na lys van gemeentes.