Vorm vir Kerklike Statistiek

Paarlberg

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 421
Belydende lidmate: 1323
Aantal gedoop: 25
Aantal belydenis afgelê: 20

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 65
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 46

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 376
Tweede Sondag van Februarie 327
Derde Sondag van Februarie 329
Vierde Sondag van Februarie 226
Gemiddelde bywoning 18.03

Website: http://paarlbergkerk.co.za
Sosiale Media:

Families@paarlberg

Terug na lys van gemeentes.