Vorm vir Kerklike Statistiek

Ottery

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 1
Belydende lidmate: 110
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 40
Tweede Sondag van Februarie 39
Derde Sondag van Februarie 30
Vierde Sondag van Februarie 35
Gemiddelde bywoning 32.43

Terug na lys van gemeentes.