Vorm vir Kerklike Statistiek

Montagu

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 212
Belydende lidmate: 1068
Aantal gedoop: 14
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 109
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 57
Aantal vrywilligers: 85

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 333
Tweede Sondag van Februarie 442
Derde Sondag van Februarie 457
Vierde Sondag van Februarie 399
Gemiddelde bywoning 31.86


Sosiale Media:

NG Kerk Montagu

Terug na lys van gemeentes.