Vorm vir Kerklike Statistiek

Langebaan

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 305
Belydende lidmate: 1600
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 24
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 17

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.nglangebaan.com
Sosiale Media:

Ngkerklangebaan

Notas of Kommentaar

Daar was gevra vir opname in Februarie, maar geen getalle ontvang nie.

Terug na lys van gemeentes.