Vorm vir Kerklike Statistiek

Kraaifontein

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 28
Belydende lidmate: 284
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 47
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 13

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 90
Tweede Sondag van Februarie 105
Derde Sondag van Februarie 97
Vierde Sondag van Februarie 105
Gemiddelde bywoning 31.81


Sosiale Media:

N G Kerk Kraaifontein

Terug na lys van gemeentes.